Uslovi korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela portala njamm.com automatski prihvatate sve uslove korištenja. Zbog toga Vas molimo da redovno pratite naša pravila i budite upoznati o njima na vrijeme kako bi ih razumjeli u cjelosti.

AUTORSKA PRAVA

Sav sadržaj na portalu njamm.com (textovi, grafika, fotografije) zaštićen je sa autorskim pravima u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH. Preuzimanje naših sadržaja je moguće samo uz našu prethodnu dozvolu.

Ukoliko korisnik u bilo kojem trenutku smatra da je došlo povrede autorskih prava na portalu njamm.com, možete nas obavijestiti o tome na našu mail adresu: bakinikolaci@njamm.com

USLOVI PREUZIMANJA AUTORSKIH ČLANAKA, FOTOGRAFIJA

Nakon dozvole (njamm.com) pisane članke, fotografije u vlasništvu portala njamm.com te ostali sadržaj možete preuzimati ali samo uz potpisivanje izvora preuzetog sadržaja i linkovanje izvora: njamm.com

STRANICE IZVAN NJAMM.COM PORTALA

Njamm.com sadrži linkove koji vode do drugih portala koji nisu u našem vlasništvu. Takve stranice (linkovi) nisu pod kontrolom njamm.com te naš portal nije odgovoran za sadržaj tih stranica.

SADRŽAJ DOBIJEN OD KORISNIKA I DRUGIH STRANICA

Njamm.com nije vlasnik i nije odgovoran za sadržaj koji dobije od korisnika ili drugih stranica.

Uživajte na stranicama našeg i vašeg portala njamm.com te poštujte navedena pravila i propise.